holimedyk

ul. Targowa 5 42-200 Częstochowa

Rejestracja od poniedziałku do piątku 9:00 – 19:00, w soboty 9:00 – 15:00

katarzyna plachecka-gorajek

Katarzyna Płachecka-Gorajek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie szkolenia, Kierownik zespołu psychologów

Doświadczenie:

 • Oddział Psychiatrii Sądowej; Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. E. Cyrana w Lublińcu
 • Oddział Psychiatryczny Całodobowy; Oddział Psychiatryczny Dzienny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N. M. P. w Częstochowie
 • Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo
  Chorymi
 • Dom Pomocy Społecznej w Turowie
 • Świetlica Środowiskowa w Słowiku
 • Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
 • Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Radomsku
 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w
  Częstochowie

Wykształcenie:

 • 2023 r. Akademia Terapii Schematu – Szkolenie akredytowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST) przygotowujące do certyfikatu terapeuty schematu ISST; Akademia Emocji i Motywacji w Warszawie
 • od 2019 r. – w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
 • 2020 – 2021 r. Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów; Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
  2017 r. Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie
 • 2013 – 2018 r. Magister psychologii – Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie

Szkolenia / kursy:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. A. Popiel i dr E. Pragłowskiej – Psychoterapia poznawczo-behawioralna dla pacjentów ze skłonnościami samobójczymi – prof. C.Newman
 • Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – MMPI-2 – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości ®
 • Instytut Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej- Racjonalna Terapia Zachowania
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – IV Ogólnopolska Konferencja Zaburzeń Odżywiania- Wyzwania i pułapki terapeutyczne w leczeniu zaburzeń odżywiania
 • Centrum CBT- Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera

Specjalizuje się w:

 • zaburzeniach lękowych/ nerwicach
 • zaburzeniach obsesyjno – kompulsyjnych
 • zaburzeniach odżywiania
 • kryzysie emocjonalnym
 • sytuacjach stresowych
 • niskim poczuciu własnej wartości
 • perfekcjonizmie
 • zaburzeniach zachowania u młodzieży/ trudnościach wychowawczych
 • zaburzeniach osobowości

Pacjenci: młodzież od 14. roku życia, dorośli

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

„Od zawsze interesowała mnie złożoność ludzkiej psychiki, co sprawiło, że dziś z wielką satysfakcją łączę pracę zawodową z pasją. Poza klasyczną psychoterapią poznawczo – behawioralną interesuję się psychoterapią schematów i trzeciej fali. W wolnych chwilach jeżdżę konno, podróżuję, spędzam czas z moim psami oraz z wielką pasją sadzę i pielęgnuję rośliny w ogrodzie.”

k.plachecka.gorajek@holimedyk.pl