holimedyk

ul. Targowa 5 42-200 Częstochowa

Rejestracja od poniedziałku do piątku 9:00 – 19:00, w soboty 9:00 – 15:00

Jankiewicz02

Olga Jankiewicz

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie szkolenia

Doświadczenie:

 • Centrum Terapii Dzieci i Wspomagania Rozwoju w Częstochowie
 • Przedszkole i Szkoła Terapeutyczna Fundacji Mozaika w Częstochowie
 • Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
 • Stowarzyszenie Monar, Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie
 • Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Opolu
 • Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne PSYCHOMED w Opolu

Wykształcenie:

 • od 2021 r. – w trakcie całościowego 4 – letniego szkolenia psychoterapii poznawczo – behawioralnej  z elementami terapii zaburzeń seksualnych, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej; Instytut Poznawczy Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Krakowie
 • 2020 – 2021 r. Studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania; Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • 2019 – 2020 r. Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • 2014 – 2019 r. Magister psychologii, specjalność kliniczna; Uniwersytet Opolski

Szkolenia i kursy:

 • Trener umiejętności społecznych TUS SST; Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
 • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym; TherapyTools
 • Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie; Fundacja Nagle Sami
 • Interwencja kryzysowa- jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?; Dialog
 • Osobowość z pogranicza. Konferencja oraz warsztaty. Uprawomocnienie czyli o budowaniu dobrych relacji. Przydatna terapia behawioralna; Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej
 • II Konfrencja PTDBT-ONLINE. Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?; Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Zastosowanie w praktyce narzędzi diagnozy neuropsychologicznej; Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Warsztat – Super umiejętności na całe życie poświęcony metodzie zmniejszania lęku u dzieci prowadzony przez prof. C.Essau z Uniwersytetu Roehampton w Londynie; Uniwersytet Opolski, University of Roehampton
 • Warsztaty specjalistyczne “Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i możliwości jej wykorzystania w działalności organizacji pozarządowych”; Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA
 • Bliżej wiedzy – dalej od uzależnień behawioralnych; Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu
 • Kiedy oczy widzą, a mózg nie; generAACja
 • Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole; Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Kurs Bazowy “Terapia behawioralna w teorii i praktyce”; Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
 • Profilaktyka przemocy rówieśniczej- rola świadka; Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • II Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej “Człowiek w okresie późnej dorosłości – oddziaływania i wyzwania”; Szpital Psychiatryczny w Toszku
 • HOME_EU. Bezdomność jako niesprawiedliwość społeczna; Uniwersytet Opolski

Specjalizuje się w:

 • Zaburzeniach lękowych
 • Zaburzeniach nastroju
 • Zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych
 • Zaburzeniach zachowania
 • Zaburzeniach osobowości
 • Zaburzeniach neurorozwojowych- ASD i ADHD
 • Trudnościach szkolnych
 • Kryzysie emocjonalnym
 • Elementach terapii zaburzeń seksualnych

Pacjenci: młodzież od 12 r.ż oraz dorośli

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

„Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na relację terapeutyczną oraz indywidualność każdego z nas. Do współpracy podchodzę z akceptacją i empatią. Staram się tworzyć atmosferę pełną poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz przestrzeń wolną od oceny.”

o.jankiewicz@holimedyk.pl